Pozri si toto video o tom, kedy a ako máš svoje panvové dno relaxovať.

Toto video je prevenciou v rámci regenerácie a sebarozvoja. Nenahrádza lekársku starostlivosť ani psychoterapiu. V prípade zdravotných problémov alebo neistoty sa najprv poraď so svojím lekárom.